Daniëlle’s Gebarenles

Daniëlle’s Gebarenles verzorgt cursussen Nederlands met Gebaren voor slechthorende en dove mensen en hun familieleden en/of vrienden. Ook is de cursus met peuters zeer geschikt voor ouders van horende kinderen, slechthorende kinderen, kinderen met het syndroom van Down, kinderen met een spraaktaalachterstand e.d.

De cursussen zijn uiteraard ook geschikt voor mensen die altijd al gebaren hebben willen leren! Wellicht is het nodig voor je werk of misschien juist nuttig voor je werk? Kom dan een cursus volgen!

Mocht u vragen hebben, dan kan u altijd contact opnemen via de mail.

Voor het actuele cursusaanbod klik hier.