Daniëlle Tolkt! 


In welke situatie tolk ik?


Je kan mij voor verschillende situaties aanvragen. In het verleden heb ik getolkt in het onderwijs (basis-, middelbaar-, en universitair onderwijs), werksituaties (vergaderingen, cursussen, lezingen, e.d.) en leefsituaties (medische afspraken, trouwerijen, begrafenissen, crematies, cursussen, familiebijeenkomsten, e.d.). Tolkuren


In welke situatie kan ik een tolk inzetten?

Alle doven, slechthorenden en doofblinden in Nederland mogen gebarentolken en schrijftolken inzetten. Je kunt de tolk bij vrijwel elke situatie inzetten. De tolk komt zelf naar de opdrachtlocatie, gaat daar voor je aan het werk en vertrekt daarna weer. De tolk kan ook op afstand voor je tolken. De tolk is aanwezig bij persoonlijke of vertrouwelijke gesprekken, maar zal niets vertellen over wat zij/hij gehoord heeft tijdens een tolkopdracht. De tolk gaat zorgvuldig om met jouw privacy.


Wat doet een tolk Nederlands Gebarentaal? 

Een gebarentolk vertaalt gesproken Nederlands naar Nederlandse Gebarentaal (NGT) of Nederlands ondersteund met Gebaren (NmG). De tolk kan ook gebaren vertalen naar gesproken Nederlands (stemtolken). Er zijn ook gebarentolken die gespecialiseerd zijn in tolkmethoden voor mensen met een auditieve en visuele beperking (doofblinden). Denk hierbij aan vingerspellen in de hand of gebaren in de kleine ruimte.


Hoe kan ik de tolkvoorziening aanvragen?

De tolkvoorziening valt onder de verantwoordelijkheid van drie ministeries: Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). UWV voert de tolkvoorzieningen voor deze ministeries uit. Zo beslist UWV wie recht heeft op de tolkvoorziening, hoeveel uren iemand toegekend krijgt en voor welke periode.

Ben je doof of slechthorend? Dan heb je recht op 30 tolkuren per jaar voor privésituaties. Ben je doofblind? Dan heb je recht op 168 tolkuren per jaar voor privésituaties. Voor de inzet van tolken op het werk geldt dat standaard 15% van de werktijd aan tolkuren vergoed wordt wanneer je in loondienst bent. Werk je als zzp’er, dan wordt 25% van de werktijd aan tolkuren vergoed. Voor onderwijssituaties geldt een vergoeding van 1000 uur voor leerlingen in basis-, voortgezet of hoger onderwijs en van 1600 uur voor leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Voor leefuren hoef je de tolkvoorziening maar één keer aan te vragen. Daarna worden de tolkuren ieder jaar automatisch opnieuw toegekend. Voor onderwijs krijg je een meerjarige toekenning. Daarna moet je opnieuw je uren aanvragen. Een toekenning voor werkuren, wordt na een jaar automatisch verlengd. Tenzij je een contract voor bepaalde tijd hebt. Dan moet je na aflopen van je tijdelijke contract de

voorziening opnieuw aanvragen. Wijzigt er iets in je situaties? Geef dit dan door aan UWV.

In mijn.tolkcontact.nl kun je altijd zien hoeveel uren je nog over hebt. Heb je meer tolkuren nodig dan de uren die je standaard toegekend krijgt? Dan kun je extra tolkuren aanvragen.

Bij UWV in Utrecht is een speciaal team dat zich bezighoudt met de toekenning van tolkuren.


Heb je nog geen tolkuren of wil je extra tolkuren aanvragen, klik dan hier.


Bron: www.tolkcontact.nl